Plan een gratis kennismakingsgesprek

via info@studioleff.com of 06-538 532 77

Na het kennismakingsgesprek ontvang je eigen carddeck cadeau!

MELI-20200308-0029

Als ik in gesprek ben met een school…

…zijn zij altijd blij als ik niet schrik van alle acroniemen, afkortingen en onderwijstaal die gebruikt wordt in gesprekken en schriftelijke plannen. Dit hoort nu eenmaal bij onderwijs en dat is waar mijn hart als tekenaar niet voor niets ligt.

Wel merkte ik ook in de visualisaties van jaarplannen of visieplannen die ik voor veel scholen maak, dat de interpretatie van deze onderwijstaal nogal eens te wensen overlaat. Want wat betekent dat dan voor jou? Onderwijsvisie, innovatie of professionalisering? En als we dit dan in een plan uiteenzetten, wat (be)tekent dat dan, voor een individu voor de klas of binnen de organisatie?

Een onderwijsorganisatie in Rotterdam heeft mij gevraagd allerlei mogelijkheden te “tekenen” om vervolgens het gesprek over aan te gaan op team- of individuele niveau. Tijdens een jaarlijks evenement zijn deze kaarten gebruikt om hun visie en missie verder uit te diepen en om te kijken of zij ergens nog iets misten.

Maar deze kaarten zijn natuurlijk perfect te gebruiken in verschillende manieren van gespreksvormen tot teambuilding.

Want wat versta jij nu eigenlijk onder: eigenaarschap, innovatie of professionalisering?

Waarom tekeningen?

Beeld verbindt, het opent een gesprek op een hele tastbare en laagdrempelige manier. Werknemers binnen onderwijs zijn over het algemeen heel talig. Dit heeft als voordeel dat zij verbaal en schriftelijk zich goed uit kunnen drukken. Het nadeel is dat men wel eens verzand in een hoog abstractieniveau en weinig concrete uitleg van wat iemand nu daadwerkelijk bedoeld. Deze tekeningen zijn prikkelend maar niet stuitend. Met soms een knipoog en her en der misschien een open deur, maakt het jullie gesprek veel inzichtelijker en veel concreter. Want praten en schrijven doen we al genoeg toch?

De kaarten zijn opgedeeld in 3 thema’s

  • Geel = Innovatie
  • Oranje = Eigenaarschap
  • Blauw = professionalisering/ passie

 

*Bij 1 carddeck zitten 60 kaarten en ontvangt u verschillende werkvormen om deze deck in te zetten bij individuele 1:1 gesprekken, teambuilding en op organisatieniveau. Door het op A5 format te maken is het makkelijk mee te nemen en op te bergen. Leuk om een gesprek luchtig en laagdrempelig te starten of te beëindigen.

Wanneer mag ik je ontmoeten?